ZOD Rožnovsko se sídlem ve ViganticíchProjekt NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST Pořízení nového dřevozpracujícího stroje - omítací pily
je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programem rozvoje venkova.Projekt INVESTICE DO ZEMĚDĚLSTVÍ - FARMA HÁŽOVICE 2020 Vybudování retenční nádrže na deštovou vodu
je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programem rozvoje venkova.Projekt INVESTICE DO ZEMĚDĚLSTVÍ podpora rozvoje nových technologíí v zemědělské prvovýrobě
je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programem rozvoje venkova.Projekt Projekt Investice do nezemědělských aktivit 2022 - Nákup mulčovače a mycího stroje
je spolufinancován Evropskou unií.