ZOD Rožnovsko se sídlem ve Viganticích


Projekt NEZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST Pořízení nového dřevozpracujícího stroje - omítací pily
je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programem rozvoje venkova.


Projekt INVESTICE DO ZEMĚDĚLSTVÍ - FARMA HÁŽOVICE 2020 Vybudování retenční nádrže na deštovou vodu
je spolufinancován Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV) a Programem rozvoje venkova.