zpět na hlavní stránku ZOD Rožnovsko »     

 

O nás

Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko se sídlem ve Viganticích započalo svoji činnost 1.3.1993 po transformaci VOD Soláň dle transformačního projektu jako nezávislý podnikatelský subjekt na principu družstva vlastníků. Výše nemovitého a movitého majetku vloženého členy družstva do nového podnikání činila částku 22 milionů korun.Působnost družstva je převážně v katastrech Tylovice, Hážovice, Vigantice.

Půdu, kterou družstvo obdělává (380 ha) má v nájemním vztahu s členy i nečleny družstva.K dnešnímu dni má družstvo 69 členů.
ZOD Rožnovsko se od samého začátku orientovalo na podnikání v oblasti zemědělství a služeb potřebných pro region.

Hlavním předmětem činnosti družstva je výroba ubírající se k soběstačnosti krmivové základny, dnes pro 300 kusů hovězího dobytka na rozloze 380 ha zemědělské půdy v podhorské oblasti.

K dnešnímu dni má družstvo 130 ks dojnic s dojivostí 8.800 l v kontrole užitkovosti mléka. Chováme kolem 55 ks masných krav, převážně kříženců plemene Piemont a Charolais.

Mezi naše nedílné činnosti poskytovaných služeb patří:

- stolařství (zakázková výroba)
- pila (pořez a sušení dřeva)
- autodoprava (jeřábnické služby, pronájem kontejnérů a výkopové práce s UNC 060)
- prodej náhradních dílů na zemědělskou techniku (včetně olejů a maziv)
- živočišná výroba
- prodej uhlí, štěrku a písku

STANOVY Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko ke stažení ve formátu PDF (220kB)


Rodina log Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko ke stažení ve formátu PDF (300kB), JPEG verze (139kB)

 

zakázkové stolařství | pila | zemědělská výroba | doprava, jeřábnické a pozemní práce |