zpět na hlavní stránku ZOD Rožnovsko »     

 

Středisko rostlinné výroby

Středisko RV obhospodařuje veškerou půdu, zajišťuje krmivovou základnu pro ŽV a pro okolní i vzdálenější zemědělce nabízí své služby na údržbu trvalých travních porostů i orné půdy.

- sečení
- mulčování
- orba
- vývoz močůvky /1 fekální vůz tj. 8 m3
- posyp v zimě
- lisování kulatých balíků do průměru 130cm


Kontakt:
Ing. Vítězslav Baroš
mobil : 776 387 358
e-mail: baros@zod-roznovsko.com

Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko
756 61 Vigantice 278

IČO:47672650
DIČ:CZ47672650

Firma je zapsaná v obchodním rejsříku u Krajského soudu v Ostravě: oddíl Dr, vložka 245

Mapka sídla »
(www.mapy.cz)

 

o nás | nabídka živočisné výroby | oblast služeb | středisko rostinné výroby